Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Merkez Olucak (İmera) Manastır Kilisesi

DSC_4974.JPGDSC_4977.JPG

Merkez İlçe Olucak (İmera) Köyü sınırları içerisinde olup il merkezine yaklaşık 36 km mesafededir. Kaynaklardan yapının 1740 yılında yapıldığı, etrafının yüksek duvarlarla çevrili olduğu, ikamet mekânlarının 1827 yılında yapıldığı yazılıdır. Üzerindeki kitabeden manastırın 1859 tarihinde baş rahibe Roxane tarafından yenilendiği anlaşılmaktadır. Yapı, kesme taş + moloz taş malzemeli ve yığma olarak inşa edilmiştir. Doğu cephesinde yer alan dışa taşıntılı yapılan üç apsisi ana yapıdan daha dar ve alçak tutulmuştur. Beşik çatısı kademeli yapılmış olup naosun orta kısmı çokgen, yüksek kasnaklı kubbe ile örtülmüştür. Çatı örtüsü toprak ve taştır. Duvarlar yonu taş, cephe bitimleri, saçak kısmı, kapı ve pencere söveleri ile iç mekândaki kemerler düzgün yonu taştır. İç mekânın aydınlatılması, apsislerin ekseninde yer alan birer adet mazgal pencere, apsislerin üst kısmındaki duvar üzerinde yer alan bir adet ve güney duvardaki iki adet dikdörtgen pencere ile sekizgen kasnağın her bir yüzeyinde yer alan uzun mazgal pencereden sağlanır. Kubbe kasnağının köşelerinde yarı duvara gömülü sütunceler birbirlerine yarı duvara gömülü kemerlerle bağlanmıştır. Güney cephede yer alan pencerelerin alınlıkları sivri kemerli olup sağdaki alınlıkta melek motıf ile çift başlı kartal motif işlenmiştir. İç mekâna giriş güney cephenin batı ucunda yer alan portal şeklinde yapılmış taş işçilikli kapıdan sağlanır. Giriş kısmındaki yarı duvara gömülü paye ve kemer izlerinden kibarion tarzında ön girişinin olduğu anlaşılmaktadır. Kapı sövesi üç frizle süslenmiştir. En içte yanlardaki vazodan çıkan üzüm salkımları, diğer frizlerde geometrik geçme ve sarmaşık motifleriyle ok ucu motifleri vardır. İç mekân 6 sütunla 3 nefe ayrılmıştır. Orta nef yan neflerden daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Sütunlar yan duvarlara yarı duvara gömülü payelerle, birbirlerine sivri kemerlerle ve metal gergilerle bağlıdır. Her nef üstte bir tonozla sonlanır. Orta mekânın üzeri fener şeklinde yükseltilmiş kubbe ile örtülüdür. Apsisler üzerinde nişler yer alır. Yapı içerisinde sıva üzerinde seçilebilen fresko resimler büyük ölçüde silinmiş, sadece kalıntıları mevcuttur.