Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yayla Turizmi

Yayla turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Gümüşhane’deki yaylalar, genelde ilin kuzey bölümlerinde ve Doğu Karadeniz Dağları üzerinde yoğunlaşmaktadır. İlde irili ufaklı 200 kadar yayla vardır.