Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Müdürlüğün Tarihçesi

 
  Kurum personeli(Adem bey).jpg

       14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı birleştirilerek “Kültür ve Turizm Bakanlığı” adını almıştır. Söz konusu KHK ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurulmuştur.


           24.01.1989 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 354 sayılı KHK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adı değiştirilerek “Kültür Bakanlığı" ve "Turizm Bakanlığı" olarak ayrı iki bakanlık haline getirilmiştir.  Bu KHK ile Gümüşhane İl Kültür ve Gümüşhane İl Turizm Müdürlükleri de ayrı ayrı kurulmuştur.

            29.04.2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4848 sayılı “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tekrar birleştirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı kurulmuştur. Bu Kanun ile de daha önce ayrılmış olan İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri birleştirilerek, Gümüşhane  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü teşkilatı kurulmuştur.

           Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  2011 yılına kadar Hükümet Konağında hizmet vermiş o yıldan itibaren Oltanbey Mahallesi, Müze Evleri Sokak. NO:39 Gümüşhane Kültür Merkezi binasında hizmetlerini devam ettirmeye başlamıştır.