Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü


Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 05/09/2019 tarih ve 79846872-640-E.711455 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.


3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:


Telefon 
: 0 456 213 34 73 - dahili tlf: 1112 - 1116- 1132
Faks      : 0 456 213 5980
E-Posta: iktm29@ktb.gov.tr
KEP Adresi: gumushanekulturturizm@hs01.kep.tr
Adres   : Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Oltan Sungurlu Mah. Müze Sok. No:39 Gümüşhane Kültür Merkezi GÜMÜŞHANE