Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi İşletmecilere verildi.

İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Mahalli İdarelerce belgelendirilmiş konaklama tesislerinin, Bakanlığımızca düzenlenen "Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi" alma işlemleri kapsamında konaklama faaliyetinde bulunan tesislere ait belgeler Gümüşhane  İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Sayın Hüseyin ATEŞ tarafından verilmiştir.

7.jpg
8.jpg