Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü

afis.jpg
Fikri mülkiyet haklarına olan ilgi ve farkındalığı artırmak üzere ülkemizin de üyesi olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 2000 yılında, 26 Nisan günü "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" olarak ilan edilmiş ve bu kapsamda, her yıl üye ülkeler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanmıştır. WIPO, bu yıl Dünya Fikri Mülkiyet Gününün "Fikri Mülkiyet ve Gençlik; Daha İyi bir Gelecek İçin Yenilikçilik Günü" teması çerçevesinde kutlanmasına karar vermiştir.
11 inci Kalkınma Planında yer alan 454.4 nolu tedbir ile; fikri emek sonucu oluşan ürünlerin öneminin toplumun tüm kesimlerine eğitimin her kademesindeki programlar yoluyla benimsetilmesinin sağlanmasına; tanıtım, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleriyle toplumsal bilincin güçlendirilmesine karar verilmiştir.
2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, "Çocuklar ve gençler öncelikli olacak şekilde, telif hakları konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik spot film, afiş tasarımı, yarışma gibi etkinliklerin yapılması veya yapılmasının teşvik edilmesi, sanatçılarla öğrencilerin bir araya gelmesinin sağlanması, seminer veya konferans gibi etkinliklerin düzenlemesi veya teşvik edilmesi" söz konusu tedbir doğrultusunda yürütülecek faaliyetlerden biri olarak tanımlanmıştır.
Bu kapsamda, Dünya Fikri Mülkiyet Günü etkinlikleri ve bu yılki tema çerçevesinde gençlik, yaratıcılık ve yenilik kavramlarını vurgulamak amacıyla oluşturulmuş dijital afiş ilgilerinize sunulmaktadır.
4-26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü.pdf