Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tescilli Sivil Mimari Eserlerin Restorasyonu

Tescilli Sivil Mimari Eserlerin Restorasyonu.jpg
Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair
Yönetmelik kapsamında  17 Tescilli Sivil Mimari Eser sahiplerine Projelerinin yapımı için (200.439 TL), 13 Tescilli Sivil Mimari sahibinin Restorasyon Uygulamalarına ise ( 640.000 TL) hibe yardımı yapılmıştır. 2019 Yılı içerisinde proje  yapım desteyi olarak 95.000 TL ödenek kullandırılmıştır. 2020 yılı içerisindede Bakanlığımızca üç projeye destek uygun bulunmuştur. (130.912,00 TL.)