Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gümüşhane Süleymaniye Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi


Süleymaniye
Kış Sporları Turizm Merkezi; 26.07.2010 tarih ve 27653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/647 sayılı kararla “Süleymaniye Kış Sporları Turizm Merkezi” ilan edilmiştir. 1/25000 lik Çevre Düzeni Planı, Alanın Halihazır Haritası ve Jeoloji Etüdleri yapılmış ve onaylanmıştır. Alanın DOKA tarafından Turizm Mastır Plan çalışmaları başlatılmış, tamamlanmasına müteakip  uygulamaya esas 1/1000, 1/5000 likdetay projeleri yapılacaktır.