Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şehir - insan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişiler Projesi

DUYURU

İlgi    : a) Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlık’ın 26.08.2015 tarih ve 163940 sayılı yazısı.

           b) Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlık’ın 03.12.2015 tarih ve 226491 sayılı yazısı.

İlgi (a,b)’de kayıtlı yazılarda; Bakanlığımızın üstlendiği kamu görevi ve misyonumuz çerçevesinde, yeni neslin tarihini, kültürünü bilerek ve değerlerimize sahip çıkarak bugünün gelişen dinamikleri ile harmanlanması ve bütünsel bir bakış acısına haiz olması açısından hareketle öncelikle gençlerin ilgisini çekecek, rol model olacak, değerlerimizin hatırlanmasına ve anlatılmasına katkı sağlayacak “Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi” kapsamında,  belirtilen beş kıymetli şahsiyetle (Ahmed Süheyl Ünver, Ali Fuat Başgil, Ekrem Hakkı Ayverdi, Fethi Gemuhluoğlu ve Mahir İz)   ilgili 2016 yılında konferans, panel v.b. gibi kültürel etkinliklerin yapılması ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi istenmektedir.

İlgi (a,b)’de kayıtlı yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiş olup, Bakanlığımız web sayfası http://www.kultur.gov.tr/TR,142887/sehir---insan-projesi.html adresinden ve Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğü web sitesinden “Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü:Örnek Kişiler Projesi  filmi yer almaktadır. 

Bu bağlamda;Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  Öğretim Üyesi Doç.Dr.Selami ŞİMŞEK tarafından, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi çok amaçlı salonunda 24.02.2016 Çarşamba günü saat 13.30’da “Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişiler – projesi kapsamında, “Ahmet Süheyl Ünver”le ilgili konferans verilecektir.

Halkımıza ve öğrencilerimize duyrulur.    

                         İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ