Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2014 YILI 6. KANUNİ ETKİNLİKLERİ

Kanuni Sultan Süleyman’ın doğum haftası içerisinde hem Kanuni Sultan Süleyman’ı anmak, hem de Kanuni döneminde daha çok gelişen ve Kanuni şehri diye anılan bu beldeyi tanıtmak ve ön plana çıkarmak amacıyla bu yıl 6. Kez Kanuni etkinliklerini düzenlemekteyiz.

Üç farklı etnik unsura ait, farklı dillerin ve farklı dinlerin mensuplarının asırlar boyunca huzur içerisinde yaşadığı bu yerleşimde, muhteşem tarihimizi hafızalarımızda tazelemek, bu önemli mirası yad etmek üzere buraya gelen, milli ve tarihi değerlere bağlı siz değerli hemşehrilerimizi burada, Süleymaniye Mahallesinde görmekten mutluluk duymaktayız.

 Asırlardır farklı medeniyetlerin huşu içerisinde yaşadığı bu tarihi şehirde Süleymaniye Felsefesi oluşturmak, tarihi dokuyu teneffüs etmek üzere, burada toplanmış bulunuyoruz.

Burası, Yavuz Sultan Selim Han’ın biricik gözdesi “Muhteşem Süleyman’ın” ismini alan, ve ona izafeten ismi verilen bir beldedir. Daha çok Kanuni döneminde gelişen ve en parlak dönemini yaşayan bu mekanda ölümünün üzerinden 519 yıl geçmiş olmasına rağmen hatırasını bir kez daha gururla yad ediyoruz.

1495 yılında Trabzon’da dünyaya gelen ve cihana hükmeden, cihan padişahı, imparatorluğa en güçlü dönemini yaşatmıştır. “Kanuni Sultan Süleyman” ilme, sanata ve özellikle şiire düşkünlüğü ile de bilinir. Aynı zamanda Muhteşem Süleyman, “muhibbi” mahlasıyla yazdığı şiirleriyle de sonsuzluğa uzanmıştır.

Biz Kanuni Sultan Süleyman’ın şehrini tanıtırken, diğer taraftan, bu beldeyi, yani “Süleymaniye Mahallesini” turizm’e kazandırmak, Kültür Turizm’i yanında aynı zamanda Kış ve Kayak Sporları Turizm’i yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Amacımız burada a 12 ay turizm yapmak.

                                                                   SAYFA :1

Bu amaç doğrultusunda;

1.Kanuni Sultan Süleyman’ın Büstünü bu mekana dikerek işe koyulduk.

2. Yerleşim planını ve tanıtım levhasını koyduk.

3.Süleymaniye olarak bilinen bu Caminin, Osmanlı arşivlerinden yaptığımız incelemeler neticesinde, tarihi belgeler ışığında adının “Kanuni Sultan Süleyman Han Camii” olduğunu öğrendik. Ve değiştirdik. Bir anlamda ezberleri bozduk.

4.“Kentsel ve Doğal Sit Alanı” olan bu yerleşimde 32 adet kültür varlığının döküm bütünlüğünde “Gezi Rehberini” yaptık. Tanıtıma sunduk.

5.Yine Sayın Valimizin çok önemsediği “Gümüşhane’de basılan Osmanlı Paralarının Gümüşhane Kent Müzesine” kazandırılması projesi kapsamında Gümüşhane’de basılan Osmanlı paralarının peşine düştük. Ülke genelinde 65 Müzede ve bu müzelere bağlı koleksiyonerlerde yaptığımız tespitler neticesinde 436 adet gümüş sikke tespit ettik. Sayın Valimizin girişimi ve takipleriyle bu paraları Bakanlık onayı ile beraber Kent Müzesine kazandırdık.

Bunları yaparken diğer yandan da yerleşimin altyapısını oluşturmak için bir dizi proje çalışmalarında bulunduk. Çalışmalar neticesinde ;

6. Süleymaniye 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan edildi.

7. Turizm Merkezinin 1/25.000 ölçekli Çevre düzeni planını ihale ettik. Yine Sayın Valimizin takipleri ve girişimleri neticesinde bu plan sırasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Yine Trabzon tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve nihayet 3 gün önce de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayından çıkmıştır.  Yani Kış ve kayak Sporları ile ilgili her türlü yatırıma hazır hale geldik.

8.Yine yerleşimin “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Kentsel tasarım Projesini” yaptırdık. Şu an Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundadır. Nihai olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayından sonra yerleşimde planlı bir yapılaşmadan söz edeceğiz.

                                                        SAYFA : 2

Yine Süleymaniye Mahallesinde,

9. Tescilli evi bulunan 2 kişiye evlerinin restorasyonlarını sağlamak üzere Bakanlığımızdan “ Proje Yardımı ödeneği” sağladık.

10.Bu mekanda bulunan 4 adet kilisenin restorasyon projelerini yaptırdık. Koruma kurulundan onaylattık. Restorasyon aşamasına geldik.

11.Yine, Eski mescit ve sonraki yıllarda ilkokul olarak kullanılan mekanın İl Özel İdaresi aracılığı ile restorasyonunu yaptık.

12.Yine Belediyemiz tarafından restorasyonu yapılmakta olan İbrahim Lütfü Paşa konağı, bilinen adıyla Zeki Kadirbeyoğlu konağına Valiliğimizce İl Özel İdaresinden katkı sağlandı.

Değerli katılımcılar,

Görüldüğü gibi Sayın Valimizin öncülüğünde ve himayelerinde “Süleymaniye Mahallesinde” bir taraftan tarihi dokuyu tekrar ayağa kaldırmak ve kültür turizm’ine sunmak için bir dizi restorasyon projeleri yapıp, uygularken diğer yandan kış ve kayak sporlarının alt yapısını oluşturmak ve bu mekanda 12 ay turizm yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Başardığımız takdirde sadece geçmişi değil, geleceği de kurtarmış olacağız. Bunun bilinciyle çalışıyoruz.

Çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan başta Sayın Valimiz olmak üzere, Vekillerimize, Belediye Başkanımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Sektör temsilcilerine ve çalışanlara minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum.

Ayrıca bu yılki Kanuni etkinliklerine katkı sağlayan iş adamı Sayın Hüsamettin ÇİMEN beye ve proğramın gerçekleşmesinde her türlü katkı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Ercan ÇİMEN’e teşekkürlerimi sunuyorum.

 Bu duygu ve düşüncelerle Kanuni etkinlikleri gününüzü kutluyor ve saygılar sunuyorum.

                                                                                                Temel YALÇIN

                                                                                                            İl Kültür ve Turizm Müdürü