Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışrnasının başuıru tarilri 7 Mart 2022 'ye uzatılmıştır.


Bakanlığım,ız
anılan etkinliğin ve etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek yarışınaların yurtiçi ve yurtdışında duyurulması adına görev üstlenmiş olup söz konusu festivaliır paydaşları arasında yer almaktadır. Turizm Teknolojileri Yarışrnasının başuıru tarilri 7 Mart 2022 'ye uzatılmıştır.
3-TEKNOFEST.pdf