Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gümüşhane'ye Özel Kütüphane

GÜMÜŞHANE’YE ÖZEL KÜTÜPHANE

11.01.2012 tarih ve 28170 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nin “Özel Kütüphane” açma iznini hükme bağlayan 10. Maddesinin 2.fıkrası doğrultusunda İlimiz araştırmacı yazarlarından, Adnan Güngör ÜÇÜNCÜOĞLU tarafından Torul İlçemizde araştırmacı ve okuyucuların faydalanabileceği ilimizin ilk özel Kütüphanesi olan “Üçüncüoğlu Dernek Kütüphanesi”ni  içerisinde 11.380 adet kitap ile hizmete açılmıştır. Kütüphanede bulunan mevcut  kitapların 5000 adedini Gümüşhane ve Karadeniz Bölgesinin tarihi, coğrafyası ve kültürü ile ilgili kitaplar oluşturmaktadır. Ayrıca kendiside araştırmacı tarihçi yazar olan A.Güngör Üçüncüoğlu ‘nun Gümüşhane hakkındaki çeşitli araştırma kitapları kütüphaneye ve ilgilisine ayrı bir zenginlik katacağı aşikardır.