Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Süleymaniye Mahallesi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim BölgesiSüleymaniye Mahallesi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin çevre düzeni planında yer alan T2 alanı kentsel ve doğa sit alanından çıkarılmıştır.