Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Satış, kiralama, tescil, tespit ve ruhsatlandırma işlemleri


İlimiz genelinde yapılan satış ve kiralamalara görüş vermek üzere  bahse konu alanlarda inceleme yapılarak 1920 rapor hazırlanmış ve ilgili kurumlara
görüş verilmiştir. Aynı şekilde kültür varlıklarının tespit ve tescil çalışmaları da devam ediyor. 2020 yılı içerisinde de bu tip taleplerin karşılanmasına devam edilmektedir.