Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Canca Kalesi Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi
İlimizin hakim bir noktasında yer alan Canca Kalesinin 2017 yılında Uygulama işlerine esas olmak üzere
Rolöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri yanında Karşılama Merkezi, Yürüyüş Yoları, Seyir Terası ve Işıklandırma projeleride yaptırılmıştır. 2018 yılı içerisinde gerekli ödenek sağlanarak ihalesi gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışması yapılan kalede oluşan yeni durum nedeni ile ek projelere ihtiyaç olmuştur. Rolövesi, Restorasyon ve Restitüsyon projelerinin revize projeleri yaptırılmış, Koruma Kurulunca onaylattırılarak Kalenin Sur duvarları ve kale içinde kazı sonucu ortaya çıkan duvar kalıntılarının Restitüsyonları tamamlanmıştır. Yüklenici yasal haklarını kullanarak işin fesih talebini istedi ve iş akti fes edildi. Karşılama Merkezi,yürüryüş yolları, seyir terası ve çevre düzüenlemesi projelerinin yapımı için gerekli hazırlıklar yapılarak ihaleye çıkılmıştır. Projelerin yapılıp Kurulca onaylanması sonucunda bahsi geçen çalışmalar yapılacaktır.