Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Süleymaniye Mahallesi 3. Derece Doğal ve Kentsel Sit Alanı

Süleymaniye Mahallesi.jpg
Alanın Koruma Amaçlı İmar Projesi yapılmış, planın onaylanmasına esas olmak üzere tüm alt çalışmalar tamamlanmış,
nihai onay aşamasındadır. (Çevre Şehircilik Bakanlığı)