Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Halk Kütüphanesi Projesiİl Halk Kütüphanesinin yıkılıp yeniden yapılması Bakanlığımızca 2018 yılı yatırım programına alınmıştır.  Bu kapsamda proje ihalesi yaptırılmış ve projesi bakanlığımızca onaylanmıştır. Projenin yapıma esas yaklaşık maliyeti hazırlanarak Bakanlığımıza teklif edilmiş 2020 yılı içerisinde Bakanlığımızca 2.000.000,00 TL. ödenek konularak ihalesi yapılmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze Bakanlığımızca talimat verilmiştir.