Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

GÜMÜŞHANE  İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 

ARABULUCULUK KOMİSYONU 

 
Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 11/06/2019 tarih ve E.479258 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. 
 
3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında  Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 


ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Hüseyin ATEŞ  İl Müdürü

Sünmani AKHAN  İl Halk Kütüphanesi Müdürü

Selahattin ÇİMENİl  Müdür Yrd.

Gamze DEMİR    Gümüşhane Müzesi Müdürü

Yavuz KALEMCİ  Şube Müdürü

Asım ODABAŞ    V.H.K.İ.

 
 
Telefon : 0 456 213 34 73 
 
Fax : 0 456 213 59 80 
 
E-Posta: iktm29@kultur.gov.tr 
 
Adres   : Oltan Bey Mah. Müze Sok. No:39 Gümüşhane Kültür Merkezi  

                Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü