Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültür Varlıkları Envanteri
İlimiz Sınırları içerisinde yer alan 395 adet kültür varlığının
tesbit ve tescilleri yapılarak kitaplaştırılmış ve ilgili yerlere gönderilmiştir.