Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Torul Kalesi

0D2A6848.JPG

Torul merkezi yerleşiminin doğusunda, Trabzon-Gümüşhane karayolunun hemen kenarında yer alan yalçın kayalar üzerine inşa edilmiştir. Mevcut duvar örgülerinden iç kale ve dış kaleden oluştuğu anlaşılmaktadır. Kayalığın en üst noktasında gözetleme kulesi yer almaktadır. Duvar örgüleri doğal kaya renginde olup, düzgün yonu taş ve moloz taş malzemeden yapılmış ve araları kireç harçlıdır.Yükseklikleri yaklaşık 3-5 m arasında değişen duvar örgüleri mevcut olup, bazı duvar örgülerinin üzeri merdiven şeklinde kademelendirilmiştir. Mevcut duvar kalıntılarından plan şeması anlaşılmaktadır. Bazı kayalarda, kalenin orta çağda yapıldığı, Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Osmanlı topraklarına katıldığından bahsedilir. Savunma ve gözetleme amaçlı bir kaledir.