Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Türküye Sağlık Turizmi Derneği

        GÜMÜŞHANE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makam olduğu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finans ettiği ve Türkiye Sağlık Turizm Derneği tarafından yürütülen “Engelsiz Sağlık Turizm İle Yeni Hayatlar” projesi kapsamında Sağlık Turizmi/Termal Turizm sektöründe istihdam edilmek üzere engelli/dezavantajlı bireylere yönelik Çağrı Merkezi Operatörlüğü, Sağlık Otelciliği Kat Hizmetleri, ve Mesleki İngilizce eğitimleri verilecektir.

2023 Turizm Strateji Belgesinde ifade edilen hedefler Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda inşa edilen şehir hastaneleri ile birlikte yatak, kalite,ve kapasite artışının sağlanması ve bu alanda önemli bir atılım gerçekleştireceğini, dolayısıyla istihdam olanaklarının artacağını göstermektedir. Engelli/dezavantajlı bireylerin sektörde kariyer yapmaları gelişimleri için fayda sağlarken toplumsal uyumlarını hızlandıracak ve ailelerin sosyal-ekonomik refah düzeylerinde  iyileşme yaşanmasına katkı sağlayacaktır.

Proje bilgileri ve eğitime katılım şartlarına www.yenihayatenstitusu.org web adresinden ulaşılabileceği Müdürlüğümüze ait web sayfalarında duyurularak link verilmesini ve isteğiniz üzere kurye ile ulaştıracağımız proje afişlerinin duyuru panolarında asılması için gereğini arz ederiz.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                  Enginer BİRDAL
                                                                                                                                                                                            Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı Bilgi: www.yenihayatenstitusu.org

Adres: Meşrutiyet Cad. 46/24 Kızılay / ANKARA

E-Posta : saglıkturizmi@gmail.com Tel: 312 431 64 17

Faks:312 431 66 49