Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

"TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMENLİK"YAYINLANMIŞTIR.

 
 

                                                          DUYURU

                                                                      İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden;

                 2863 SayılıKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. Maddesine göre Bakanlığımızca “ Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik “ yayınlanmıştır. Yönetmelik çerçevesinde mülkiyetinde tescilli kültür varlığı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz kültür varlıklarının bakım ve onarımı için Bakanlığımızca “proje yapımı” ve “proje uygulamalarında” hibe şeklinde nakdi yardımda bulunulmaktadır.

                İl ölçeğinde özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde 57 (elliyedi) adet sivil mimari bulunmaktadır. Bu taşınmaz sahipleri müracaatları halinde mülkiyetinde bulunan taşınmazlarının restorasyonunu konu alan taleplerini her yıl Bakanlığımıza göndermekteyiz. Bu kapsamda il ölçeğindeki tarihi, tescilli evlerin restorasyonuna katkı sağlanarak gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmaktadır.

                Bu kapsamda, ilimizden 2014 mali yılı içerisinde “proje yardımı” için müracaat eden bir kişiye 8.136,00 TL  ” Proje Uygulama Yardımı” için müracaat eden bir kişiye 50.000,00 TL, olmak üzere 2015 yılı içerisinde toplam; 58.136,00 TL ödenek sağlanmıştır.

                İlimizde, 2010-2015 yılları arasında” Proje Yardımına” müracaat eden 13 (onüç) kişiye 136.106,78 TL, “Proje Uygulama yardımı” için müracaat eden 9 (dokuz) kişiye 345.000,00 TL olmak üzere toplam ; 481.106,78 TL ödenek hibe şeklinde sağlanmıştır.

Mülkiyetinde tescilli kültür varlığı bulunduran gerçek ve tüzel kişi mülkiyet sahipleri için 2015 yılı içerisinde Bakanlığımızca değerlendirilip 2016 yılında yardım yapılacak işler için son müracaat tarihleri  “Proje Yardımlarında” 26.09.2015, “Proje Uygulama(restorasyon) Yardımlarında” 11.12.2015 tarihidir. Hak sahipleri belirtilen tarihe kadar işlem dosyaları ile  birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

               

                                                                                                                          Temel YALÇIN

                                                                                                                                                                                             İl Kültür ve Turizm Müdürü