Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2015 Yılı Kanuni Etkinlikleri Kutlandı

                                                         

Kanuni Sultan Süleyman Han’ı doğum haftası içerisinde anmak, hem de kanuni şehri diye anılan “Süleymaniye Yerleşimini” tanıtmak ve ön plana çıkarmak amacıyla ilkini 2009 yılında başlattığımız ”Kanuni Günleri Etkinlikleri ” nin yedincisini bugün burada gerçekleştirmek üzere toplandık.Şu an toplandığımız bu kutsal mekân, hem 3000 yıllık geçmişimizi, hem de geleceğimizi kurgulayan bir hazineyi barındırmaktadır. Üç farklı etnik unsura ait, farklı dillerin ve farklı dinlerin mensuplarının asırlar boyunca huzur içerisinde yaşadığı, adaletin tüm bireylere ulaştığı dönemin, zengin bir yaşam merkezindeyiz…

Burası, Yavuz Sultan Selim Han’ın biricik gözdesi “Muhteşem Süleyman’ın” ismini alan, ve ona izafeten ismi verilen bir beldedir. Bu mekanda ölümünün üzerinden 520 yıl geçmiş olmasına rağmen hatırasını bir kez daha gururla yad ediyoruz.

1495 yılında Trabzon’da dünyaya gelen ve cihana hükmeden, cihan padişahı, imparatorluğa en güçlü dönemini yaşatmıştır. “Kanuni Sultan Süleyman” ilme, sanata ve özellikle şiire düşkünlüğü ile de bilinir. Aynı zamanda Muhteşem Süleyman, “muhibbi” mahlasıyla yazdığı şiirleriyle de sonsuzluğa uzanmıştır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak ilimizde bulunan tarihi mirasa gereken değerin verilmesi, bu konuda yazılı ve sözlü çalışmalar yapmak, tarihsel bilinci ve ruhu gelecek kuşaklara daha iyi anlatmak ve tanıtmak için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz ve düzenlemeye de devam edeceğiz.

Bu tarihi şehirde bir Süleymaniye felsefesi oluşturmak, tarihi dokuyu teneffüs etmek ve bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmanın yanında, yerleşimde kültür turizm’i ve kış sporları turizm’i yapmak üzere on iki ay turizm sloganıyla yola çıktık. 

Bu anlamda;

1.Kanuni büstünü alana dikerek işe başladık.

2. Süleymaniye’nin yerleşim planını ve tanıtım levhasını alana koyuldu.

3.Süleymaniye olarak bilinen bu Caminin, Osmanlı arşivlerinde yaptığımız araştırmalar sonucu isminin “Sultan Süleyman Han Camii” olduğunun tespitini yaptık. Tanıtım tabelasını değiştirdik. Bir anlamda ezberler bozuldu.

4.35 adet tescilli kültür varlığı bulunan Süleymaniye yerleşiminin kitap bütünlüğünde gezi rehberini yaptık tanıtıma sunduk.                                                                   

5. Yine, yaptığımız bir projeyle, Osmanlı hazinesinin 1/6’sını karşılayan, bu günkü Süleymaniye’de basılan Osmanlı paralarının pesine düştük. Ülkemizdeki 65 müze ve bu müzelere bağlı koleksiyonerlerde yaptığımız araştırmalar neticesinde 436 Adet gümüş sikkeyi Gümüşhane kent müzesine kazandırdık.

6. Yerleşimde kamu tarafından restorasyon çalışmaları yapıldı. Ve yapılmaya devam ediyor. Yine özel mülkiyetin restorasyon çalışmaları başladı.

7.Yine yerleşimdeki dört adet kilisenin restorasyon projelerini hazırladık. Önümüzdeki günlerde ödenek temini için ilgili kuruma müraacat yapılacaktır.

8.Yine yerleşimdeki dört adet tarihi köprünün restorasyon projeleri Valiliğimizce ilgili kuruma yaptırılmış ve yatırım proğramına alınmıştır.

Bu çalışmaları sürdürürken, diğer yandan Sayın Vekillerimizin gayretli çalışmaları neticesinde;

9.Süleymaniye Mahallesinde içinde bulunduğumuz yerleşimde dahil olmak üzere 794 hektar alan turizm merkez olarak ilan edildi. Burada Sayın Vekillerimize teşekkür ediyoruz.

10.Turizm Merkezinin Çevre düzeni planı yapıldı. Tüm onay aşamalarından geçmiştir. Kış ve kayak sporları alanında yatırıma başlanabilmesi için gerekli ödenekler talep edilmiştir.

11.Yerleşimle ilgili diğer projemiz, Koruma Amaçlı İmar planlarının onay aşamaları tamamlanmış, nihai onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığındadır.

Gümüşhane turizm’i için ve Süleymaniye mahallesindeki tarihi dokuyu ayağa kaldırmak üzere Sayın Valimizin öncülüğünde ve himayelerinde farklı bir konsepte, her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başardığımız takdirde sadece geçmişi değil, geleceği de kurtarmış olacağız. Bunun bilinciyle çalışıyoruz.

Bu güzide beldeyi ecdadımızın emanet ettiği şekilde korumak, gözetmek, gelecek kuşaklara aktarmak, sadece İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün görevi değildir. Süleymaniye Gümüşhane’nin meselesidir. Süleymaniye için STK’ların, Meslek Kuruluşlarının, Yerel Yönetimlerin, turizm sektörünün ve herkesin sorumluluğu vardır.

Çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan başta Sayın valim olmak üzere, Sayın Vekillerimiz Doç.Dr.Kemalettin AYDIN bey’e ve Feramuz üstün bey’e, Belediye Başkanımız Ercan ÇİMEN bey’e, Sivil toplum kuruluşlarına, sektör temsilcilerine, basına ve Süleymaniye yerleşimi için söylenecek bir sözü ve fikri olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle kanuni etkinlikleri gününüzü kutluyorum. Saygılar sunuyorum.

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      Temel YALÇIN
                                                                                                                                               İl Kültür ve Turizm Müdürü