Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARILMNASI İLE İLGİLİ PLARAK 2014 YILI PROJE VE PROJE UYĞULAMA YARDIMI MÜRACATLARI

            5226 Saylı kanun ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12'inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmenlik" çerçevesinde Bakanlığımız 2014 Mali Yılı Bütçesinden proje ve proje uygulama yardımı yapılacak taşınmazlar Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonunun 28.03.2014 tarih ve 2 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, alınan komisyon kararı 01.04.2014 tarih ve 64759 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.
 
               Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım komisyonunun 28.03.2014 gün ve 2 sayılı kararı ile belirtilen 2015 yılı yılı için son başvuru tarihleri Proje Yardımları Müracaatı için: 26.09.2014.Proje uygulama yardımları müracatı için 26.12.2014 olup, ilgililerin belirtilen tarihlere kadar Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne  Müracat etmelerri gerekmektedir.