Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gelecek Turizmde

 

 

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu ikinci dönem başvuruları 11 Nisanda sona erecek.

   

                         İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nun Anadolu Efes, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve turizm alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan Çalışma Grubu’nun stratejik partnerliğiyle geliştirildiği ifade edildi.

                       Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu kapsamında, yenilikçi, katılımcı, sürdürülebilir ve cinsiyet dengeli turizm projelerine fon desteği sağlanacağı, fon verilecek projelerin Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Çalışma Grubu tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda, Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Jürisi tarafından seçileceği kaydedildi.

                        Sürdürülebilir turizmin yerel ekonomik kalkınmaya etkisinin farkına varılması ve dolayısıyla bu konudaki girişimlerin artmasına, yerel halkın kendi değerlerinin farkına varmasına, kültürel ve doğal mirasın korumasına yönelik bilincin artmasına, koruma kullanma dengesi konusunda örneklerin çoğalmasına, yerel sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik kaynakların harekete geçirilmesine, alanda çalışanların sayısının artması, böylece istihdamın desteklenmesine katkı sağlayacak.

                        Sürdürülebilir Turizm alanında, yerel ürün geliştirmeyi tarımsal, kırsal, eko, kültür turizme yönelik faaliyetler yürütmeyi, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmayı, gelir getirici araçlar ve yeni işgücü oluşturmayı, yerel ürün geliştirmeyi, yerel alanda kapasite geliştirmeyi istiyorsanız, projenizle Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’na başvurun, projenizi birlikte uygulayalım turizme birlikte sahip çıkalım.

                       Sürdürülebilir Turizm Destek Fonuna; Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile bu kuruluşların oluşturmuş olduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri veya Merkezleri başvurabilir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye 
www.gelecekturizmde.com adresinden ulaşılabilir.