Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İmera Manastırının Restorasyonu


Rolöve
, Restorasyon ve Restitüsyon projeleri hazır olan Manastırın aciliyetarzeden kısımlarının onarımı için 2018 yılı içinde ihalesi yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır.

Projede değişiklik talep edilmiş, değişiklik yapılarak Koruma Kurulunca onaylanmıştır.