Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kov Kalesi

 
iç 03.JPG


KOV KALESİ 
Kov Kalesi, Merkez İlçe, Esenyurt Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Gümüşhane – Erzincan karayolu güzergahında bulunan Kov Kalesi ismini bağlı bulunduğu Esenyurt Köyü’nün eski ismi olan “Kov” isminden almaktadır. Kale 130 metre yükseklikteki güney ve doğuya hakim bir ana kaya üzerine kuruludur. 
Tarih araştırmacılarına göre kov kalesi Doğu Karadeniz Bölgesinin ayakta kalan en görkemli kalesidir. En yüksek noktası 1760 metre olan kalenin, kuzey cephesinin doğu-batı uzantısı ise yaklaşık 70 metredir. Doğu, kuzey ve güney yönlerinden kaleye ulaşmak olanaksızdır. Kale, dikdörtgen planlıdır. Kuzeydoğu ve güneydoğudaki kapıların yanında yarım yuvarlak ve dikdörtgen şekillerinde burçlar bulunmaktadır. Kalenin iç kısmında büyük kule şeklinde bir iç kale (ahmedek) ve dendanlar yer alır.

NASIL GİDİRLİR

Merkez İlçe, Esenyurt Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır.