Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1.ULUSAL SAĞLIK TURİZMİ MAKALE YARIŞMASI.

1. ULUSAL SAĞLIK TURİZMİ MAKALE YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
17.04.2014
AMAÇ

Sağlık turizmi gerek global ölçekte ve gerekse de Türkiye’de son 10 yılı aşkın bir süredir ön plana çıkan, giderek gelişen ve derinleşen bir alandır. Bu alana her kesimden ilgi gün geçtikçe artış eğilimi göstermektedir. Ancak üniversite gençliğinin bu konuya olan ilgisinin henüz istenilen bir düzeyde olmadığı değerlendirilmektedir. İşte bu makale yarışmasının amacı; sağlık turizmi alanına üniversite gençliğinin ilgisini artırmak, sağlık turizmi ile ilgili Türkiye toplumunda bir farkındalık oluşturmak ve böylece Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyeline katkı yapmaktır.    

KONU

·         Sağlık Turizmi ve Türkiye’de Sağlık Turizmi

·         Sağlık Turizmi ve 2023 Vizyonu


YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği

BAŞVURU KOŞULLARI

·         Yarışmaya sadece yurt içindeki üniversitelerimizin lisans bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilirler. Yarışmaya Türkiye Sağlık Turizmi Derneği yönetim kurulu üyeleri ve seçici kurul üyeleri ile bunların birinci derece yakınları katılamaz.

·         Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış olması gereklidir.

·         Her katılımcı yarışmaya en fazla bir makale ile katılabilir. Yarışma dili Türkçedir.

·         Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği ve diğer düzenleyici kuruluşlar telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya gönderilen makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk makale yazarına/yazarlarına aittir.

·         Toplu çalışmalarla da yarışmaya iştirak edilebilir. Bu durumda bu çalışma ortak yapılmış sayılacaktır. Bu tür çalışmalarda yarışma katılımcısı çalışmayı bir kişi ise, aday diğer imza sahiplerinin yazılı onayını, ekli (Ek-1) “Makale Yarışması Katılım Formu” ile aynı dosyanın içine ekleyecektir.

·         Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen makalelerin (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiği takdirde yarışma dışı bırakılacaktır.

·         Yarışma sonrasında ödüle veya mansiyona layık görülmüş bir makalenin şartnameye aykırılığı ortaya çıkmışsa, alınan ödül veya mansiyon iptal edilir; eğer verilmişse, geri alınır. Bu iptal durumu, diğer yarışmacılara herhangi bir hak doğurmaz.

MAKALEDE ARANACAK KOŞULLAR

·         Yarışmaya gönderilecek makaleler A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile Word ortamında en fazla 10, en az 2 sayfa yazılmış olmalıdır.

·         Gönderilen her makalenin ilk sayfasında sadece makale ismi ve  makale yazarının ismi yer almalıdır.

·         Kaynakça belirtilmesi mecburidir. Kaynakça makale sayfa sayısına dâhil edilmeyecektir. Dipnotlar ilgili sayfa altında gösterilecektir.

 

ESERLERİN GÖNDERİLİŞİ

·         Katılımcılar eserine ilişik olarak (Ek-1) “Makale Yarışması Katılım Formu” ile 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde makale  özetini  göndermelidir.  

·         Ekli (Ek-1) “Makale Yarışması Katılım Formu” eksiksiz doldurularak, son bir ay içerisinde alınmış öğrenim durum belgeleriyle aynı dosyanın içinde gönderilmelidir, gönderilen e-postalara yazarın isim/isimleri yazılmalıdır.

·         Makaleler web ortamında yarışmanın aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilmelidir.

·         Makaleler, en geç 17.10.2014  tarihine kadar teslim edilmelidir. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra teslim edilecek makaleler yarışmada değerlendirmeye alınmayacaktır. 

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

stdmakaleyarismasi@gmail.com
  

SEÇİCİ KURUL

Ali KARAÇALI                                           : Türk Dil Kurumu Başkan Yrd.
Yrd. Doç Dr. Ali YILMAZ                          : Kırıkkale Üniversitesi
Doç Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM                        : Hacettepe Üniversitesi
Enginer BİRDAL                                          : Türkiye Sağlık Turizmi Derneği
Erdoğan MURA                                            : Türkiye Sağlık Turizmi Derneği
Tümay MERCAN                                         : Kocaeli Üniversitesi
Dr. İrfan MISIRLI                                        : Bağımsız Danışman

ÖDÜLLER

Değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar puanlama sırasına göre sıralanacaktır. Bu sıralamaya göre  birinci, ikinci ve üçüncü olanlar tespit edilecek, ayrıca uygun görülen eserlere de mansiyon ödülü verilecektir.

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 TABLET PC +750 TL + PLAKET

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ          

 TABLET PC + 500 TL + PLAKET

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ     

 TABLET PC + 250 TL + PLAKET

MANSİYON ÖDÜLLERİ    

 TABLET PC + PLAKET


SONUÇLARIN BİLDİRİMİ VE ÖDÜL TÖRENİ

·         Yarışma sonuçları kazanan yarışmacılara e-posta ve telefon ile bildirilecektir. Sonuçlar aynı zamanda Bakanlık ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği web sayfaları aracılığı ile de kamuoyuna duyurulur.

·         Bakanlık ve dernek değerlendirme toplantısında katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

·         Ödül töreni “VII. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi”nde belirlenecek bir günde verilecektir.

·         Ödül kazanan yarışmacıların ödül törenine gelmeleri için gerekli yol ve konaklama giderleri dernek tarafından karşılanacaktır.

 

ESERLERİN KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

·         Ödül kazanan ve mansiyona layık görülen makalelerin kullanım hakkı süresiz olarak sahiplerine, bakanlığa ve derneğe ait olacaktır.

·         Eserler, Bakanlığın ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği’nin yayımlarında ve etkinliklerinde, makale sahibinin ismi belirtilerek kullanılacaktır. Eser sahibinin makaleyi kullanması halinde; makalenin, bakanlık ve derneğin katkılarıyla yazıldığını belirtmesi gerekmektedir.

·         Katılımcılar, kullanılan makaleleri için verilen ödül veya mansiyondan başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi-manevi isteklerde bulunmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

 

YARIŞMA SEKRETARYASI

Adres: Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Meşrutiyet Cad. 46/24 Kızılay/ANKARA
 
Tel:0312 431 64 17 Faks:0312 431 66 47
 
e-Posta:
 saglikturizmi@gmail.com   
İletişim: Harun IŞIK

YARIŞMA TAKVİMİ:

 YARIŞMANIN DUYURULMASI           

 17 Nisan 2014

 ESERLERİN SON TESLİM TARİHİ       

 17 Ekim 2014

 DERECEYE GİREN ESERLERİN AÇIKLANMASI

 7 Kasım 2014

 ÖDÜL TÖRENİ

 VII. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

Katılım Formu:

Katılım Formu İndir

Katılım formunu doldurduktan sonra saglikturizmi@gmail.com adresine mail atınız.